PHP VERİTABANI BAĞLANTISI

PHP Değişkenleri Yaratmak (Bildirmek)


PHP’de bir değişken $ işareti ile başlar, ardından değişkenin adı

Yukarıdaki ifadelerin uygulanmasından sonra, $ txt değişkeni Hello world! Değerini, $ x değişkeni 5 değerini, $ y değişkeni ise 10,5 değerini alır

PHP VERİTABANI

Bir değişken kısa bir isme (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir isme (yaş, araba adı, total_volume) sahip olabilir.

  • PHP değişkenleri için kurallar:       
  • Bir değişken $ işareti ile başlar, ardından değişkenin adı
  • Bir değişken ismi bir harf veya alt çizgi karakteriyle başlamalıdır.       
  • Bir değişken ismi bir rakamla başlayamaz       
  • Bir değişken ismi yalnızca alfa sayısal karakterler ve alt çizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve _)       
  • Değişken isimleri büyük / küçük harf duyarlıdır ($ yaş ve $ AGE iki farklı değişkendir)  

Çıkış değişkenleri  

PHP echo deyimi, genellikle verileri ekrana göstermek için kullanılır. Aşağıdaki örnek, metin ve değişkenin nasıl çıktı alınacağını gösterecektir

Aşağıdaki örnek iki değişkenin toplamını gösterecektir:

PHP Değişkenleri Kapsamı

PHP’de değişkenler kodda herhangi bir yerde bildirilebilir.

Bir değişkenin kapsamı, değişkenin referans verilebileceği / kullanılabildiği komut dosyasının bir parçasıdır.

PHP’nin üç farklı değişken kapsamı vardır:

  • yerel
  • global
  • statik

Global ve Yerel Kapsam

PHP Küresel Anahtar Kelime

Global anahtar kelime, bir fonksiyon içindeki global değişkene erişmek için kullanılır. Bunu yapmak için değişkenlerden önce global anahtar sözcüğü kullanın (fonksiyonun içinde):