PHP OPERATÖRLERİ

Operatörler değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

 PHP operatörleri aşağıdaki gruplara ayırır:

  • ·         Aritmetik operatörler
  • ·         Görevlendirme operatörleri
  • ·         Karşılaştırma operatörleri
  • ·         Artış / Azaltma operatörleri
  • ·         Mantıksal operatörler
  • ·         Dize operatörleri
  • ·         Dizi operatörleri

PHP Atama Operatörleri

PHP Mantıksal Operatörler