PHP EĞER … ELSE … ELSEİF

PHP Koşullu İfadeler

Çok sık kod yazdığınızda, farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek istersiniz. Bunu yapmak için kodunuzdaki koşullu ifadeleri kullanabilirsiniz.

PHP’de aşağıdaki koşullu ifadelere sahibiz:

  • if ifadesi – bir koşul doğruysa bazı kodu çalıştırır
  • if … else ifadesi – bir koşul doğruysa bazı kodu çalıştırır ve bir koşul doğruysa başka bir kodu çalıştırır
  • if … elseif …. else ifadesi – ikiden fazla koşul için farklı kodlar çalıştırır
  • switch ifadesi – yürütülecek birçok kod bloğundan birini seçer


PHP – İf İfadesİ


Açıklaması :  İf koşulu bir koşul doğruysa bazı kodu çalıştırır.


PHP – if … else

Açıklaması : İf …. else ifadesi, bir koşul doğruysa bazı kodu, bu koşul yanlışsa başka bir kodu çalıştırır.


PHP – if … elseif …. else

Açıklaması: İf …. elseif … else ifadesi ikiden fazla koşul için farklı kodlar çalıştırır.