PHP ARRAY KOMUTU

watch Bir dizi, tek bir değişkende birden fazla değer saklar:

click