JavaScript Yorumları

JavaScript yorumları, JavaScript kodunu açıklamak ve daha okunaklı hale getirmek için kullanılabilir.

JavaScript yorumları, alternatif kodu test ederken yürütmeyi önlemek için de kullanılabilir.

Tek Satır Yorumları

Tek satırlı yorumlar  “//” ile başlar.

“//” ile satırın sonu arasındaki herhangi bir metin JavaScript tarafından yok sayılır (yürütülmez).

Örnekte olduğu gibi, her kod satırından önce tek satırlı yorum işareti kullanır:

Örnek

// Change heading:
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “ilk sayfam”;

// Change paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “ilk paragrafım.”;

Bu örnekte olduğu gibi kodu açıklamak için her satırın sonunda tek satır yorumu kullanılabilir:

Örnek

var x = 5;      // x değişkenini oluştur, 5 değerini ata
var y = x + 2;  // y değişkenini oluştur, x+2 değerini ata

Çok Satırlı Yorumlar

Çok satırlı yorumlar “/ *” ile başlar ve “*/” ile biter.

“/ *” Ve “*/” arasındaki herhangi bir metin JavaScript tarafından dikkate alınmayacaktır.

Bu örnekte, kodu açıklamak için çok satırlı bir yorum (yorum bloğu) kullanır:

Örnek

/*
Bu kodlar sayfamda şunları değiştirecek:
id = “myH” olan başlığı
id = “myP” olan paragrafı
*/
document.getElementById(“myH”).innerHTML = “ilk sayfam”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “ilk paragrafım.”;