JavaScript Veri Türleri

JavaScript değişkenleri birçok veri türünü tutabilir: sayılar, dizeler, nesneler ve daha fazlası:

var uzunluk = 16;                                // Sayı
var Adı = “Tolunay”;                            // Metin
var x = {adı:”Tolu”, soyadı:”Ünal”};            // Nesne

Veri Türleri Kavramı

Programlamada veri tipleri önemli bir kavramdır.

Değişkenler üzerinde çalışabilmek için tür hakkında bir şeyler bilmek önemlidir.

Veri türleri olmadan, bir bilgisayar bunu güvenle çözemez:

var x = 16 + “Volvo”;

On altıya “Volvo” eklemenin bir anlamı var mı? Hata mı üretecek yoksa sonuç mu üretecek?

JavaScript yukarıdaki örneğe şöyle davranacak:

var x = “16” + “Volvo”;

JavaScript ifadeleri soldan sağa değerlendirir. Farklı diziler farklı sonuçlar üretebilir:

JavaScript:

var x = 16 + 4 + “Volvo”;

Çıktı:

20Volvo

JavaScript:

var x = “Volvo” + 16 + 4;

Çıktı:

Volvo164

İlk örnekte, JavaScript “Volvo” ya ulaşana kadar 16 ve 4’ü sayı olarak kabul eder.

İkinci örnekte, ilk işlenen bir dize olduğundan, tüm işlenenler dizge olarak değerlendirilir.

JavaScript Türleri Dinamiktir

JavaScript dinamik tiplere sahiptir. Bu, aynı değişkenin farklı veri türlerini tutmak için kullanılabileceği anlamına gelir:

Örnek

var x;              // x şuanda tanımsız
x = 5;              // x şimdi bir sayı
x = “Tolunay”;      // x şimdi bir metin

JavaScript Booleans

Booleans yalnızca iki değeri olabilir: doğru veya yanlış.

JavaScript Dizileri

JavaScript dizileri köşeli parantez içinde yazılmıştır.

Dizi öğeleri virgülle ayrılır.

Aşağıdaki kod, üç öğe içeren(araba adları), arabalar dizisini bildirir (oluşturur):

Örnek

var arabalar = [“Saab”, “Volvo”, “BMW”];

JavaScript Nesneleri

JavaScript nesneleri kaşlı ayraçlarla {} yazılmıştır.

Nesne özellikleri ad olarak yazılmıştır: virgüllerle ayrılmış değer çiftleri.

Örnek

var kişiler = {adi:”Tolunay”, soyadi:”Ünal”, yasi:10, gözRengi:”mor”};