JavaScript Sözdizimi

JavaScript sözdizimi, JavaScript programlarının nasıl oluşturulduğuna dair bir kurallar kümesidir:

var x, y, z;          // Değişkenler nasıl bildirilir?
x = 5; y = 6;      // Değerler nasıl atanır?
z = x + y;         // Değerler nasıl hesaplanır?

JavaScript Değerleri

JavaScript sözdizimi iki tür değer tanımlar: Sabit değerler ve değişken değerler.

Sabit değerlere değişmez denir. Değişken değerler değişkenler olarak adlandırılır.

JavaScript değişmezleri

Sabit değerler yazmak için en önemli kurallar şunlardır:

Rakamlar ondalıklı veya ondalıksız yazılır:

10.50

1001

Dizeler, çift veya tek tırnak içinde yazılmış metinlerdir:

“Tolunay”

‘ Tolunay ‘

JavaScript Değişkenleri

Bir programlama dilinde, değişkenler veri değerlerini saklamak için kullanılır.

JavaScript değişkenleri bildirmek için var anahtar sözcüğünü kullanır.

Değişkenlere değer atamak için eşittir işareti kullanılır.

Bu örnekte, x bir değişken olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, x’e 6 değeri atanır:

var x;

x = 6;

JavaScript Operatörleri

JavaScript, değerleri hesaplamak için aritmetik operatörleri (+ – * /) kullanır:

(5 + 6) * 10

JavaScript değişkenlere değer atamak için bir atama işleci (=) kullanır:

var x, y;
x = 5;
y = 6;

JavaScript İfadeleri

Bir ifade, bir değeri hesaplayan değerlerin, değişkenlerin ve işleçlerin birleşimidir.

Hesap bir değerlendirme olarak adlandırılır.

Örneğin, 5 * 10, 50 olarak değerlendirir:

5 * 10

İfadeler ayrıca değişken değerler içerebilir:

x * 10

Değerler, sayılar ve dizeler gibi çeşitli türlerde olabilir.

Örneğin, “Tolunay” + “” + “Ünal”, “Tolunay Ünal” olarak değerlendirir.

JavaScript Anahtar Kelimeleri

JavaScript anahtar sözcükleri gerçekleştirilecek eylemleri tanımlamak için kullanılır.

Var anahtar sözcüğü, tarayıcıya değişkenler oluşturmasını söyler:

var x, y;
x = 5 + 6;
y = x * 10;

JavaScript Yorumları

Tüm JavaScript ifadeleri çalıştırılabilir değildir.

Çift eğik çizgiden(//) sonra gelen kodlar veya / * ve * / arasında yer alan kodlar yorum olarak kabul edilir.

Yorumlar göz ardı edilir ve yürütülmez:

var x = 5;   // kodlar yürütülecektir.

// var x = 6;   kodlar yürütülmeyecektir.

JavaScript Tanımlayıcıları

Tanımlayıcılar isimlerdir.

JavaScript’te tanımlayıcılar değişkenleri (ve anahtar kelimeleri, fonksiyonları ve etiketleri) adlandırmak için kullanılır.

Yasal isimlerin kuralları çoğu programlama dilinde aynıdır.

JavaScript’te, ilk karakter bir harf veya alt çizgi (_) veya dolar işareti ($) olmalıdır.

Sonraki karakterler harf, rakam, alt çizgi veya dolar işareti olabilir.

JavaScript büyük küçük harf duyarlıdır

Tüm JavaScript tanımlayıcıları büyük / küçük harf duyarlıdır.

isiM ve isim isim değişkenleri iki farklı değişkendir:

var isim, isiM;
isiM = “Tolunay”;
isim = “Ünal”;

JavaScript, VAR veya Var’ı var anahtar sözcüğü olarak yorumlamaz.