JavaScript Operatörleri

http://petitmoi-bigworld.co.uk/2014/11/my-childrens-gift-guide-for-this.html Atama operatörü (=) bir değişkene bir değer atar.

source link go Atama

http://netbusters.org/results/?division_id=715 var x = 10;

follow link Toplama operatörü (+) sayı ekler:

http://atthebotanics.co.uk/suites/caledonian-hall/ go here Toplama

Tramadol Ohne Rezept Online var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;

Tramadol Next Day Visa Çarpma operatörü (*) sayıları çarpar.

Buying Tramadol Uk http://redrootmountain.com/plants-for-the-lymphatic-system-and-its-role-as-the-5th-humor/943 Çarpım

see var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;

JavaScript Aritmetik Operatörleri

http://redrootmountain.com/i-survived-what-killed-george-washington/414/comment-page-1 Aritmetik operatörler, sayılar üzerinde aritmetik işlem yapmak için kullanılır:

Tramadol Fedex Visa Operatörler http://netbusters.org/venues?location=12 Açıklama
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
** Üst Alma (ES2016)
/ Bölme
% Mod (Bölümünden Kalan)
++ Arttır (Kademeli olarak artır)
Düşür (Kademeli olarak düşür)

JavaScript Atama Operatörleri

Tramadol Eu Online Atama operatörleri, JavaScript değişkenlerine değer atar.

go site Operatör Online Tramadol Prescription Örnek Tramadol Ordering Online Benzer
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

click here İlave atama operatörü (+ =) değişkene bir değer ekler.

go to site http://nowmadnow.com/seance-photo-a-bruxelles-parcours-jeune-photographe/tumblr_mm4ifasjrb1rthmgmo1_1280/ Atama

http://theclickhub.com/what-is-vero/image-uploaded-from-ios-5/ var x = 10;
x += 5;

JavaScript Dize Operatörleri

http://taylormade-covers.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1558389334.4994480609893798828125 + Operatörü, dize eklemek (birleştirmek) için de kullanılabilir.

Örnek

var txt1 = “Tolunay”;
var txt2 = “Ünal”;
var txt3 = txt1 + ” ” + txt2;

Txt3’ün sonucu şöyle olacaktır:

Tolunay Ünal

+ = Atama işleci, karakter dizileri eklemek (birleştirmek) için de kullanılabilir:

Örnek

var txt1 = “Ne iyi “;
txt1 += “bir gün”;

txt1 sonucu şöyle olacaktır:

Ne iyi bir gün

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

go Operatör Purchase Tramadol Online Cod Açıklama
== Eşittir
=== eşit değer ve eşit tip
!= Eşit değil
!== eşit değer değil ya da eşit tip değil
Büyüktür
Küçüktür
>= Büyük veya Eşittir
<= Küçük veya Eşittir
? Üçlü operatör

JavaScript Mantıksal Operatörleri

Tramadol Order Online Uk Operatör enter Açıklama
&& mantıksal ve
|| mantıksal veya
! mantıksal değil

JavaScript Tipi Operatörleri

http://drummersreview.com/tag/arturia/ Operatör go to site Açıklama
typeof Bir değişkenin türünü döndürür
instanceof Bir nesne, nesne türünün bir örneği ise true değerini döndürür