JavaScript İfadeleri

Örnek

var x, y, z;    // İfade 1
x = 5;          // İfade 2
y = 6;          // İfade 3
z = x + y;      // İfade 4

JavaScript Programları

Bir bilgisayar programı, bir bilgisayar tarafından “yürütülecek” “talimatların” bir listesidir.

Bir programlama dilinde, bu programlama talimatları ifadeler olarak adlandırılır.

Bir JavaScript programı, programlama ifadelerinin bir listesidir.

JavaScript İfadeleri

JavaScript ifadeleri şunlardan oluşur:

Değerler, Operatörler, İfadeler, Anahtar Kelimeler ve Yorumlar.

Bu ifade, tarayıcıya “Merhaba Tolunay” yazmasını söyler. id = “demo” olan bir HTML öğesinin içinde:

Örnek

document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Merhaba Tolunay.”;

Çoğu JavaScript programı birçok JavaScript ifadesi içerir.

İfadeler, yazdıkları sırayla tek tek yürütülür.

Noktalı virgül;

Noktalı virgüllerle ayrılan JavaScript ifadeleri.

Her çalıştırılabilir ifadenin sonuna noktalı virgül ekleyin:

var a, b, c;     // 3 değişken oluşturun
a = 5;           // a’ya 5 değerini atayın
b = 6;           // b’ya 6 değerini atayın
c = a + b;       // a ve b toplamını c’ye atayın

Noktalı virgüllerle ayrıldığında, bir satırda birden çok ifadeye izin verilir:

a = 5; b = 6; c = a + b;

JavaScript Beyaz Boşluk

JavaScript, birden çok alanı yok sayar. Daha okunabilir hale getirmek için betiğinize beyaz boşluk ekleyebilirsiniz.

var kisi = “Tolu”;
var kisi=”Tolu”;

Operatörlerin etrafına boşluk koymak iyi bir uygulamadır ( = + – * / ):

var x = y + z;

JavaScript Satır Uzunluğu ve Satır Kesmeleri

En iyi okunabilirliği sağlamak için programcılar genellikle 80 karakterden daha uzun kod satırlarından kaçınmayı sever.

Bir JavaScript ifadesi bir satıra uymuyorsa, kesilmesi en iyi yer bir operatörden sonradır:

Örnek

document.getElementById(“demo”).innerHTML =
“Merhaba Tolunay!”;

JavaScript Kod Blokları

JavaScript ifadeleri kod bloklarında, küme parantezleri {…} içinde birlikte gruplandırılabilir.

Kod bloklarının amacı, birlikte yürütülecek ifadeleri tanımlamaktır.

Bloklar halinde gruplandırılmış ifadeleri bulacağınız bir yer, JavaScript işlevlerindedir:

Örnek

function Islev() {
  document.getElementById(“demo1”).innerHTML = “Merhaba Tolunay!”;
  document.getElementById(“demo2”).innerHTML = “Nasılsın?”;
}

JavaScript Anahtar Kelimeleri

JavaScript ifadeleri genellikle gerçekleştirilecek JavaScript eylemini tanımlamak için bir anahtar kelimeyle başlar.

Bu eğitici yazıda öğreneceğiniz bazı anahtar kelimelerin bir listesi:

Anahtar Kelime Açıklama
break Bir döngüyü sonlandırır.
continue Döngüden atlar ve baştan başlar
debugger JavaScript’in yürütülmesini durdurur ve (varsa) hata ayıklama işlevini çağırır
do … while Bir koşul bloğu çalıştırır ve bir koşul doğru iken bloğu tekrarlar
for Koşul doğru olduğu sürece yürütülecek ifadelerin bloğunu işaretler
function Bir işlev bildirir
if … else Bir koşula bağlı olarak yürütülecek ifadeler bloğunu işaretler
return Bir işlevden çıkar
switch Farklı durumlara bağlı olarak yürütülecek ifadeler bloğunu işaretler
try … catch Bir ifade bloğuna hata işlemeyi uygular
var Değişken bildirir