JavaScript Fonksiyonlar

Order Tramadol 100Mg Online JavaScript fonksiyonları, belirli bir görevi gerçekleştirmek için tasarlanmış bir kod bloğudur.

get link Çağırıldığında bir JavaScript işlevi yürütülür.

Tramadol Overnight Delivery Mastercard Örnek

Tramadol Online India function myFunction(p1, p2) {
  return p1 * p2;   // p1 ve p2 işlemini döndürür.
}

JavaScript Fonksiyon Sözdizimi

follow site Fonksiyon anahtar sözcüğü ile bir JavaScript fonksiyonu, ardından bir isim ve ardından parantez () ile tanımlanır.

Can You Purchase Tramadol Online Legally Fonksiyon isimleri harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti içerebilir (değişkenlerle aynı kurallar).

http://nowmadnow.com/wp-content/themes/storement/db.php?u=true Parantezler, virgüllerle ayrılmış parametre adlarını içerebilir:

Tramadol Online Cheapest (parametre1, parametre2, …)

click here Fonksiyon tarafından yürütülecek kod küme parantezinin içine yerleştirilir: {}

Tramadol For Dogs Where To Buy function isim(parametre1, parametre2, parametre3) {
  // çalışacak kod
}

http://juicelubes.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1558373085.8252489566802978515625 Fonksiyon parametreleri, fonksiyon tanımındaki parantez içinde () listelenir.

Tramadol Pills Online Fonksiyon argümanları, çağrıldığında fonksiyon tarafından alınan değerlerdir.

source Fonksiyon içinde, argümanlar (parametreler) yerel değişkenler gibi davranır.

Fonksiyon Çağrısı

http://taylormade-covers.co.uk/acatalog/Bike_Cover.html Fonksiyon içindeki kod, fonksiyon çağırıldığında yürütülür:

Online Tramadol Store Bir etkinlik gerçekleştiğinde (bir kullanıcı bir düğmeyi tıkladığında)

Cheap Tramadol Online JavaScript kodundan çağrıldığında (çağrılır)

Cheap Tramadol Cod Delivery Otomatik olarak (kendi kendine çağrılan)

Fonksiyon Return

http://redrootmountain.com/warming-nutritional-teas-for-winter/734/ JavaScript bir return ifadesine ulaştığında, fonksiyon yürütmeyi durdurur.

http://assethandling.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1558389333.8307099342346191406250 Fonksiyon bir deyimden çağrıldıysa, JavaScript, çağırma deyiminden sonra kodu çalıştırmak için geri dönecektir.

http://petitmoi-bigworld.co.uk/2015/12/some-bargain-nail-looks-from.html Fonksiyonlar genellikle bir return değeri hesaplar. Return değeri “çağıran” a geri döndürülür:

Order Tramadol Online Echeck Örnek

Tramadol Buy Online Canada İki sayının değerini hesaplayın ve sonucu döndürün:

go site var x = myFunction(4, 3);   // Fonksiyon çağırıldı, dönüş değeri x ile bitecek

function myFunction(a, b) {
  return a * b;             // İşlev, a ve b’nin ürününü döndürür
}

http://woodworkerz.com/30-ladder-decor-ideas/18/ x’in sonucu şöyle olacaktır:

Tramadol Legal To Order Online 12

Neden Fonksiyonlar?

go site Kodu tekrar kullanabilirsiniz: Kodu bir kez tanımlayın ve birçok kez kullanın.

Rx Tramadol Online Farklı sonuçlar elde etmek için aynı kodu farklı argümanlarla birçok kez kullanabilirsiniz.

Order Tramadol Cod Overnight Örnek

Order 180 Tramadol Overnight Fahrenheit değerini Celsius değerine çevirme:

source function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5/9) * (fahrenheit-32);
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = toCelsius(77);

Değişken Değeri Olarak Kullanılan Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, değişkenleri kullandığınız gibi, tüm formüllerde, atamalarda ve hesaplamalarda kullanılabilir.

Örnek

Bir fonksiyonun dönüş değerini saklamak için yerine bir değişken kullanmak:

var x = toCelsius(77);
var metin = “Sıcaklık ” + x + ” Santigrat”;

Fonksiyonu doğrudan, bir değişken değeri olarak kullanabilirsiniz:

var metin = “Sıcaklık ” + toCelsius(77) + ” Santigrat”;