JavaScript Değişkenleri

JavaScript değişkenleri veri değerlerini saklamak için kullanılırlar.

Bu örnekte, x, y ve z değişkenlerdir:

Örnek

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi;

X değişkeni 5 değerini saklar.
y değişkeni 6 değerini saklar.
z değişkeni 11 değerini saklar.

Cebir’e Çok Benzer

Bu örnekte, fiyat1, fiyat2 ve toplam, değişkenlerdir:

Örnek

var fiyat1 = 5;
var fiyat2 = 6;
var toplam = fiyat1 + fiyat2;

Programlamada, tıpkı cebirdeki gibi, değerleri tutmak için değişkenleri (fiyat1 gibi) kullanırız.

Programlamada, tıpkı cebirde olduğu gibi, ifadelerde değişkenleri kullanırız (toplam = fiyat1 + fiyat2).

Yukarıdaki örnekte, toplamı 11 olarak hesaplayabilirsiniz.

JavaScript Tanımlayıcıları

Tüm JavaScript değişkenleri benzersiz adlarla tanımlanmalıdır.

Bu benzersiz isimlere tanımlayıcılar denir.

Tanımlayıcılar kısa adlar (x ve y gibi) veya daha fazla tanımlayıcı ad (yaş, toplam, toplam Hacim) olabilir.

Değişkenler için ad oluşturmak için genel kurallar (benzersiz tanımlayıcılar):

  • İsimler harf, rakam, alt çizgi ve dolar işareti içerebilir.
  • İsimler bir harf ile başlamalıdır.
  • İsimler $ ve _ ile de başlayabilir (ancak bu derste kullanmayacağız)
  • İsimler büyük / küçük harf duyarlıdır (y ve Y farklı değişkenlerdir)
  • Ayrılmış kelimeler (JavaScript anahtar kelimeleri gibi) ad olarak kullanılamaz

Atama Operatörü

JavaScript’te, eşittir işareti (=), bir “eşit” işlecine değil, bir “atama” işlecine aittir.

Bu cebirden farklıdır. Aşağıdaki cebir anlam ifade etmiyor:

x = x + 5

JavaScript Veri Türleri

JavaScript değişkenleri 100 gibi sayıları ve “Tolunay Ünal” gibi metin değerlerini tutabilir.

Programlamada, metin değerleri metin dizeleri olarak adlandırılır.

JavaScript birçok veri türünü işleyebilir, ancak şimdilik sadece sayıları ve karakterleri düşünün.

Dizeler çift veya tek tırnak içine yazılır. Rakamlar tırnaksız yazılır.

Tırnak içine bir sayı koyarsanız, metin dizesi olarak değerlendirilir.

Örnek

var pi = 3.14;
var kisi = “Tolunay Ünal”;
var cevap = ‘Evet Benim!’;

JavaScript Değişkenleri Bildirmek (Oluşturmak)

JavaScript’te bir değişken oluşturmak, bir değişkeni “ilan etmek” olarak adlandırılır.

Var anahtar sözcüğüyle bir JavaScript değişkeni bildirirsiniz:

var arabaAdı;

Beyandan sonra, değişkenin değeri yoktur (teknik olarak tanımsız değere sahiptir).

Değişkene bir değer atamak için eşittir işaretini kullanın:

arabaAdı = “Volvo”;

Ayrıca, beyan ettiğiniz sırada değişkene bir değer atayabilirsiniz:

var arabaAdı = “Volvo”;

Bir İfade, Çok Değişkenli

Tek bir ifadede birçok değişken bildirebilirsiniz.

İfadeyi var ile başlatın ve değişkenleri virgülle ayırın:

var kisi = “Tolunay Ünal”, arabaAdı = “Volvo”, fiyat = 200;

Bir bildirim birden fazla satıra yayılabilir:

var kisi = “Tolunay Ünal”,
arabaAdı = “Volvo”,
fiyat = 200;

Değer = tanımsız

Bilgisayar programlarında değişkenler genellikle bir değer olmadan ilan edilir. Değer, hesaplanması gereken veya kullanıcı girişi gibi daha sonra sağlanacak bir değer olabilir.

Değeri olmadan bildirilen bir değişken tanımsız değere sahip olacaktır.

arabaAdı değişkeni, bu ifadenin yürütülmesinden sonra tanımlanmamış değere sahip olacaktır:

Örnek

var arabaAdı;

JavaScript Değişkenlerini Yeniden Bildirmek

Bir JavaScript değişkenini yeniden bildirirseniz, değerini kaybetmez.

ArabaAdı değişkeni şu ifadelerin uygulanmasından sonra hala “Volvo” değerine sahip olacaktır:

Örnek

var arabaAdı = “Volvo”;
var arabaAdı;