JavaScript Çıktısı

JavaScript Görüntüleme Olanakları

JavaScript verileri farklı şekillerde “görüntüleyebilir”:

  • İnnerHTML kullanarak bir HTML öğesinin içine yazma.
  • Document.write () işlevini kullanarak HTML çıktısına yazma.
  • Window.alert () kullanarak bir uyarı kutusuna yazma.
  • Console.log () kullanarak tarayıcı konsoluna yazma.

İnnerHTML kullanma

Bir HTML öğesine erişmek için JavaScript document.getElementById (id) yöntemini kullanabilir.

İd niteliği HTML öğesini tanımlar. İnnerHTML özelliği HTML içeriğini tanımlar:

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>İlk Web Sayfam</h1>
<p>İlk Paragrafım</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>

Document.write () kullanımı

Test amacıyla, document.write () kullanmak uygundur:

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>İlk Web Sayfam</h1>
<p>İlk Paragrafım</p>

<script>
document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

Window.alert () kullanımı

Verileri görüntülemek için bir uyarı kutusu kullanabilirsiniz:

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>İlk Web Sayfam</h1>
<p>İlk Paragrafım</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

Console.log () kullanımı

Hata ayıklama amacıyla, verileri görüntülemek için console.log () yöntemini kullanabilirsiniz.

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
console.log(5 + 6);
</script>

</body>
</html>