HTML NEDİR?

HTML, Web sayfaları oluşturmak için kullanılan standart biçimlendirme dilidir.
• HTML, Hiper Metin İşaretleme Dili anlamına gelir.
• HTML, işaretleme kullanan Web sayfalarının yapısını açıklar.
• HTML öğeleri, HTML sayfalarının yapı taşlarıdır.
• HTML öğeleri, etiketlerle temsil edilir.
• HTML etiketleri, “başlık”, “paragraf” gibi içerik parçalarını etiketler. “,” tablo”, vb gibi

Tanım Olarak;

<html> elemanı, bir HTML sayfasının kök elemanıdır.

<head> öğesi, belge hakkında meta bilgiler içeriyor.

<title> öğesi, belge için bir başlık belirtir.

<body> öğesi, görünen sayfa içerklerini içerir.

<h1> öğesi, büyük başlık oluşturmak için kullanılır.

<p> öğesi, paragraf tanımlar.

Örneğin;

<html>
<body>

<h1>Benim İlk Başlığım</h1>
<p>Benim İlk Paragrafım</p>

</body>
</html>