TEMEL HTML

HTML DÖKÜMANLARI

HTML belgesinin kendisi <html> ile başlar ve </html> ile biter.

HTML belgesinin görünen kısmı <body> ve </body>  arasındadır.

HTML BAŞLIKLARI

HTML başlıkları <h1> ve <h6> etiketleriyle tanımlanmıştır.

En büyük başlık <h1>, en küçük başlık <h6> olarak tanımlanmıştır.

HTML PARAGRAFLARI

HTML paragrafları şu etiketle tanımlanır <p> </p>

HTML LİNKLERİ

HTML linkleri şu etiketle tanımlanır. <a> </a>

Bağlantının hedefi href niteliğinde belirtilir.

Nitelikler, HTML öğeleri hakkında ek bilgi sağlamak için kullanılır.

HTML GÖRÜNTÜLER

HTML görüntüleri <img> tagı arasında tanımlanır.

Kaynak dosya (src), genişlik widht ve yükseklik height olarak verilmiştir.

HTML BUTON

HTML butonları <button></button> tagları arasına yazılıp kullanılır.

HTML LİSTELERİ

HTML listeleri <ul>(sırasız/madde işareti), <ol>(sıralı/numaralı liste) ve <li>(liste öğeleri) ile tanımlanır.