HTML GÖRÜNTÜLER

RESİM BOYUTU YÜKSEKLİK VE GENİŞLİK

Bir resmin genişliğini ve yüksekliğini belirlemek için stil özelliğini kullanabilirsiniz.

BAŞKA BİR KLASÖRDEKİ GÖRÜNTÜLER

Belirtilmezse, tarayıcı resmi web sayfasıyla aynı klasörde bulmayı bekler.

Ancak, görüntüleri bir alt klasörde saklamak yaygındır. Ardından src niteliğine klasör adını eklemelisiniz:

BAĞLANTI OLARAK RESİM

Resmi bir bağlantı olarak kullanmak için <a> <img> </a> etiketi etiketin içine yerleştirin

ARKAPLAN RESMİ

Bir HTML öğesine arka plan görüntüsü eklemek için, CSS background-image özelliğini kullanın:

Bölüm Özeti

  • Bir görüntüyü tanımlamak için HTML <img> öğesini kullanma
  • Görüntünün URL’sini tanımlamak için HTML src özelliğini kullanın
  • Bir görüntü için alternatif bir metin tanımlamak için HTML alt özelliğini kullanın,
  • Görüntünün boyutunu tanımlamak için CSS width and height özelliklerini kullanın
  • Görüntünün yüzmesini sağlamak için CSS float özelliğini kullanın